7k彩票注册

無障礙

武委發[2020] 8 號關于陳翠園等同志任免職的通知

發布時間:2020-05-08 15:35  來源: 中共武陵鎮委員會   

武委發〔2020〕8號

 

 

中共武陵鎮委

關于陳翠園等同志任免職的通知

 

各村(社區),鎮直及雙管各單位:

經研究,決定:

任陳翠園同志為武陵社區半定補干部;

任黃  華同志為云嶺村委半定補干部;

任覃國獻同志為云梯村委半定補干部;

免去吳旭和同志云嶺村委半定補干部職務;

免去黃小燕同志廖村村委半定補干部職務。

 

 

中共武陵鎮委員會

2020年4月13日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

武陵鎮黨政辦公室               2020年4月13日印發